Księga znaku

Zakres prac:

przygotowanie księgi znaku wraz z drukiem wizytówek,

papieru firmowego i teczek ofertowych

Klient:

Centrum Badawczo-Rozwojowe Partnerstwa Wschodniego