Lek Suplasyn

Zakres prac:

branding leku

przygotowanie projektów ulotek, folderów, podkładek, notesów

druk i produkcja materiałów reklamowych

Klient:

Grunenthal Sp. z o.o.